HİZMETLERİMİZ

Veri Ambarı Mühendislik Hizmetleri
VERİ AMBARI MÜHENDİSLİK HİZMETİ
Veri ambarı, iş zekası konsolidasyonunun en önemli unsurlarından biridir, kurumsal veri ambarı olarak da adlandırılır. Tüm farklı veri analizi ve veri raporlama biçimlerinin organize edilmesini sağlar.

Genel olarak bir işletmenin hizmetlerini sağlamak için yapmak zorunda olduğu günlük operasyonların t ümünde farklı kaynaklardan sağlanan veri ve analiz sonuçları bir araya getirilmektedir. Veri ambarı, çeşitli kaynaklardan sağlanan t üm bu farklı entegre veri akışlarının idare edilmesi için uygun bir platform sağlar.

Bir işletmenin performansını değerlendirmek için analiz etmek zorunda olduğu tarihsel v erilerin kaç farklı düğüm noktası olursa olsun, veri ambarı her şeyin aynı sayfada tutulması için kullanılabil ir. Veri ambarı sayesinde, geçmiş veriler ve gelecekteki veriler işletmenin temel direktifleri doğrultusunda uyumlu bir şekilde tutulabilir.

Veri ambarı

Veri Ambarı Sisteminin Önemi

Farklı işletmelerin çok farklı önermeleri ve nişleri olsa da, genellikle en önemli verilerinin sürekli olarak yüklendiği birincil bir işletim sistemi vardır; işletmenin günlük olarak yürüttüğü satış ve pazarlama faaliyetleri gibi.

Veriler kalite açısından standart hale getirilip veri ambarına yüklendikten sonra, bilgiler çalışanların görüşlerine sunulabilir. Bir veri ambarının temel işlevlerinin tümü, başlangıç ​​aşamasından erişim katmanlarına kadar, otomatik işlemlere göre programlanır.

En yaygın veri ambarı formu, ETL tabanlı model olarak adlandırılır. ETL, “Ekstrakt, Dönüştürme, Yükleme (Extract, Transform, Load)” anlamına gelir. İlk işlemde, tüm ham veriler çoklu veri akışlarından alınır ve bir sonraki filtreleme ve temizleme aşamasına gönderilir.

Ne elde edersiniz

Mevcut iş ve teknik hedeflerinizi destekleyen ve gelecekteki değişimlere ayak uydurabilen esnek veri platformlarına sahip olursunuz.

Yatırım Maliyetiniz Düşer

Projenizde gereksiz yatırımlardan kurtulursunuz. Gelecekteki gelişmelere kolayca adapte olabilen esnek bir mimariye sahip olursunuz.

Müşterilerinizi Tanırsınız

Müşterileriniz hakkında daha fazla bilgiye sahip olursunuz. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve süreçlerini çok daha kolay takip edersiniz.

Gelişmiş Analitikler

Gelişmiş istatistik analizlerle çok daha doğru sonuçlar elde edersiniz. Verilerinizin kalite ve doğruluğunu artırırsınız.

Artan Karlılık

Doğru platformlar sayesinde gereksiz yatırımlardan kurtulursunuz. Gelecek nesil teknolojilerle uyumlu, esnek bir mimariniz olur.

Esnek Mimari

Gelecekteki muhtemel değişikliklere kolayca adapte olabilen esnek platformlara sahip olursunuz.

Ortak Dijital Platformlar

Uygulanan standartlar sayesinde, birçok teknoloji platformu ile uyumlu bir şekilde çalışabilen sistemlere sahip olursunuz.
İşinizi nasıl dönüştürebileceğimiz hakkında konuşalım!
Bizimle iletişime geçin
info@smartmind.com.tr