Yapay Zekanın Geleceği Yazı Dizisi: Yapay Zeka Nedir?, Y-01

Yapay Zekâ Nedir?

Kısaca, bilgisayarların akıllıca davranabilme yöntemlerinin incelenmesidir. Genel olarak bakıldığında, bir bilgisayar yanlış olan şeyden ziyade doğru olanı yaptığı ölçüde akıllıdır. Doğru olan şey, herhangi bir işlemin sonucunda ulaşılmak istenen hedef veya amaçtır, teknik olarak söylemek gerekirse, beklenen faydayı en üst seviyeye çıkaran eylemdir. Yani kısaca Yapay Zeka, öğrenme, muhakeme, planlama, algı, dil anlama ve robotik gibi görevleri içeren bir sistemdir.

Yapay Zeka nedir?

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Yanlış Bilinenler:

! Özel bir teknolojidir: Yapay Zeka’nın çalışma alanı akıllı makineler yaratma problemi üzerinedir. Zaman içerisinde çeşitlilikler ve farklılıklar gösterir, yani özel bir teknoloji değildir.  Örneğin, 1980'lerde ve 1990'larda Yapay Zekayı kural tabanlı uzman sistemler ile karıştıran makaleler görülüyordu; 2010'larda da Yapay Zeka’nın çok katmanlı evrişimsel sinir ağlarıyla karıştırıldığını görmekteyiz.

! Özel teknik yaklaşımlar sınıfıdır: Örneğin, Yapay Zekayı sembolik veya mantıksal yaklaşımlarla tanımlayan ve Yapay Zekayı sinir ağları veya genetik programlama gibi "diğer yaklaşımlar" ile zıt düşünen yazarları görmek mümkündür. Yapay Zeka bir yaklaşım değil, bir problemdir. Bu problemi çözmeye yönelik herhangi bir yaklaşım Yapay Zekaya katkı sayılır.

! Bazı araştırmacıların özel topluluğudur: Bu, önceki yanlış anlama ile ilgili bir durumdur. Bazı yazarlar sinirsel ağlar, bulanık mantık ve genetik algoritmalar gibi yaklaşımları kullanan bazı araştırmacı topluluklarını ifade etmek için "hesaplama zekası" terimini kullanırlar. Maalesef bu durum araştırmacıları başka mantıklı yaklaşımlar yerine sadece kendi toplumlarında kabul edilen yaklaşımları düşünmeye itmektedir.

! Yapay Zeka sadece algoritmalardır: Bu kesinlikle tam bir yanılgı sayılmaz, çünkü Yapay Zeka sistemleri de diğer tüm bilgisayar uygulamalarında olduğu gibi elbette algoritmalardan (genel olarak programlar olarak tanımlanır) oluşmaktadır. Bununla birlikte, Yapay Zeka sistemleri tarafından ele alınan görev türleri, sayıların sıralanması veya kareköklerin hesaplanması gibi geleneksel algoritmik görevlerden çok daha farklılıklar içermektedir.

Yapay Zekâ insanlığa nasıl bir fayda sağlayacak?

Medeniyetin sunduğu her şey zekamızın bir ürünüdür. Yapay Zeka, yüzlerce ton yük taşıyan vinçler, saatte yüzlerce mil yol almamızı sağlayan uçaklar ve trilyonlarca mil ötedeki şeyleri görmemize sağlayan teleskoplar gibi insan zekasının değişik boyutlarda genişletilmesi için bir yol sunmaktadır.

Yapay zeka ve gelecek

Image by Free-Photos from Pixabay

 

Yanlış Bilinenler:

! Yapay Zeka her şeyi makineleştirecek (insanlığı bitirecek): Yapay Zeka, pek çok distopya senaryosunda başkalarını kontrol etmek için denetleme, robotik polislik, otomatik "adalet" veya Yapay Zeka destekli bir komuta kontrol ekonomisi gibi konularda bazıları tarafından kötüye kullanılır. Bunlardan ancak insanların büyük çoğunluğunun destekleyeceği olanlar olası geleceklerdir. Diğer taraftan Yapay Zeka, halklar arasındaki dil engellerinin kalkması, anlamsız ve tekrarlanan angaryaların ortadan kalkması gibi insanlar için bilgi ve bireysel öğrenmeye daha fazla erişim sağlar.

! Yapay Zeka eşitsizliği artıracak: Rutin işler üzerindeki otomasyonların artması sayesinde gelirlerin ve servetlerin daha az kişinin elinde olma ihtimali kesinlikle mümkündür. Bununla birlikte Yapay Zekanın nasıl kullanılacağına dair hala seçeneklerimiz vardır. Üretici ve müşteriler arasında bağlantıları oluşturarak daha özgür ve verimli sistemler kurmak mümkün olabilir. Örneğin Yapay zeka sayesinde daha fazla birey ve küçük grubun büyük şirketlere bağlı kalmadan ekonomi içinde bağımsız olarak çalışması sağlanabilir.

Kaynak: http://people.eecs.berkeley.edu/~russell/temp/q-and-a.html

İLGİLİ İÇERİKLER

Bunları da beğenebilirsiniz

İşinizi nasıl dönüştürebileceğimiz hakkında konuşalım!
Bizimle iletişime geçin
info@smartmind.com.tr